Przybywajcie

Rowerzyści Przybywajcie!!!

        Kochani! Pamiętajcie o sobotnim rajdzie. Sądzę, że będzie to rajd wyjątkowy, bo właściwie to pierwszy taki "Wolny" rajd w Grudziądzu. Na rajd przybędą ważne dla życia naszego miasta osobistości min. Prezydent Grudziądza Pan Andrzej Wiśniewski, który ostatnio śmiga rowerkiem do pracy i jest zarejestrowanym użytkownikiem naszej stronki. Pan Prezydent sam mówi o sobie jako miłośniku roweru, więc chyba stoi po naszej stronie. Nasza grupa rowerowa została już zauważona przez władze Grudziądza chociaż dopiero się tworzy (ma niespełna dwa miesiące) ale dynamicznie się rozwija. Potwierdźmy swoją obecnością, że problem rowerzystów w Grudziądzu jest poważny i warty wysiłku ze strony władz. Na rajdzie będzie również telewizja. Zajrzyjcie do Księgi Gości, gdzie zapowiada swoją akcję Studio Akcent TV. Myślę, że naprawdę warto!
        Poniżej zamieszczam mapkę i regulamin rajdu.
 
 
 
MAPKA TRASY RAJDU
 
REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
?ŚLADAMI OSADNIKÓW HOLENDERSKICH?
1. Organizatorem rajdu jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu, ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz, tel. (56) 462-56-54, MORiW w Grudziądzu
 
 
2. Komitet organizacyjny rajdu
Komandor    - Izabela Gajewska
Sekretariat    - Andrzej Jaroszek
Organizator konkursów  - Michał Czepek
- Tomasz Simiński-Stanny
- Bartosz Morawski
 
 
3. Przewodnicy PTTK po obiektach na trasie rajdu
- Tomasz Simiński-Stanny
- Bartosz Morawski
- Jacek Wlazło
- Michał Czepek
 
 
4. Cel rajdu
Nadrzędnym celem przeprowadzenia rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnego wypoczynku. Współuczestnictwo w rajdzie osób mających wpływ na politykę i gospodarkę miasta ma za zadanie uświadomić im potrzeby rowerzystów, w tym głównie braki infrastrukturalne.
Szlak rajdu ma uświadomić uczestnikom piękno przyrody doliny Wisły, zwrócić uwagę na drewniane chałupy menonickie oraz na zabytkowe kościoły.
 
 
5. Termin
Rajd odbędzie się 10 września 2005 roku. Początek rajdu przy rondzie im. Romana Dmowskiego o godz. 11.00. Zakończenie rajdu na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Rudnickim ok. godz. 15.00.
 
6. Trasa rajdu
Rondo im. Romana Dmowskiego ? ścieżką rowerową do Mniszka ? Pieńki Królewskie ? Szynych ? Sosnówka ? Podwiesk ? Wielkie Łunawy ? Gogolin ? Sztynwag ? Mniszek ? Biały Bór ? Plaża Miejska nad Jeziorem Rudnickim. Łączna długość trasy 30 km. Dojazd do miejsca rozpoczęcia rajdu i z wyjazd z miejsca zakończenia we własnym zakresie.
 
 
7. Warunki uczestnictwa
- wpłacenie wpisowego w wysokości 2 zł w sekretariacie rajdu w miejscu i dniu jego rozpoczęcia od godz. 10.30
- posiadanie sprawnego roweru
- uczestnicy w wieku poniżej 18 lat posiadają pisemną zgodę rodziców
- posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość
 
8. Świadczenia organizatora
- wóz wsparcia technicznego ? natychmiastowe naprawy usterek w rowerze
- napoje w wozie wsparcia technicznego
- nagrody rzeczowe za zajęte miejsca w konkursie
- ciepły posiłek i napoje podczas festynu kończącego rajd
- potwierdzenie punktów do Kolarskiej Odznaki Turystycznej
 
 
9. Postanowienia końcowe
- Organizator rajdu nie bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone z winy uczestników rajdu osobom trzecim i na odwrót
- Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- Rajd odbędzie się bez względu na pogodę
- Poruszamy się po drogach publicznych i przestrzegamy przepisów kodeksu Prawo o ruchu drogowym
 

 
Sponsorzy imprezy:
 
 
Restauracja ŻAK
ul. Legionów 35
 
 Z.M. SOKOŁÓW S.A.
zamówienia tel. 608-487-023
 
Sklep rowerowy TRANDO
Al. 23 Stycznia 52
Hurtownia napojów ERA
zamówienia tel. (52) 332-47-15
 
 
KUPON
UPOWAŻNIAJĄCY DO BEZPŁATNEJ KONSUMPCJI
W CZASIE FESTYNU KOŃCZĄCEGO RAJD
?ŚLADAMI OSADNIKÓW HOLENDERSKICH?
 
 
MAPKA TRASY RAJDU
PRZEJAZD PRZEZ OS. MNISZEK
 
Przejazd z Mniszka do Plaży Miejskiej:
 

Z Szosy Toruńskiej zjeżdżamy w prawo, przez przejazd kolejowy,
do Mniszka. Jedziemy prosto ul. Droga Kaszubska. Po minięciu kościoła wjeżdżamy w Drogę Kujawską (lekko w lewo, prosto). Dalej prosto, przejazd ul. Kossaka, przejazd przez mostek na rzecze Rudniczance, żwirowo-piaszczystą drogą jedziemy między domkami i ogródkami działkowymi.
Na skrzyżowaniu koło O.W. DELFIN (widzimy po lewej stronie) skręcamy
w lewo. Ścieżka wiedzie naokoło ośrodka, po jego prawej stronie. Wyjeżdżamy za DELFINEM w ul. Zieloną, mijamy rzeczkę Maruszę,
400 metrów za mostkiem odbijamy do przodu lewą drogą. Dojazd do skrzyżowania z ul. Zaleśną ? skręt w lewo i prosto na Plażę Miejską.