Władze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz
-Władze Stowarzyszenia-

 Wyciąg ze Statutu:

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.


 Skład Zarządu:

Prezes - Tomasz Kędzior (Matołek)
Wiceprezes - Maciej Rozmarynowicz (Davis)
Skarbnik - Katarzyna Dudek (Kasia)
Sekretarz - Krzysztof Jankowski (Krzys80)
Rzecznik - Tomasz Makowski (Maku)

 Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Miłosz Bilicki (Milo)
Członek - Anna Rejewska (Aja)
Członek - Mirosław Maliszewski (MIR)