Lipcowa MK - Podziękowania

Lipcowa MK - Podziękowania

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom XI Rowerowej Masy Krytycznej za wzięcie udziału w przejeździe. Było nas około 100 osób. Przejechaliśmy 13-kilometrową trasę ulicami Grudziądza, promując rower jako najlepszy środek transportu. Przejazd zakończyliśmy na Głównym Rynku małym rozstrzygnięciem konkursu.

Dzięki Masie Krytycznej sprawy rowerzystów zaistniały w przestrzeni publicznej i medialnej. Szczególnie podziękowania kierujemy na ręce lokalnych i regionalnych mediów, które szeroko komentowały sprawy związane z działalnością Masy Krytycznej. Mamy też nadzieję, że nasze działania zostały zauważone i pozytywnie odebrane przez lokalne władze.
Za równie ważną sprawę uważamy kwestię przyjęcia standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Grudziądzu, tak aby nowo budowane ścieżki rowerowe były wykonane należycie. O te sprawy będziemy usilnie zabiegali przy okazji następnych Mas Krytycznych.

Dziękujemy serdecznie gazecie Pomorskiej za interwencję w sprawie dezorganizacji Masy przez ZDM, podziękowania również dla ?Grupy Społecznych Instruktorów Społecznych PCK? za obstawę medyczną.

Liczymy na to, że Masa Krytyczna przyczyni się do wypromowania miasta jako przyjaznego rowerzystom!

Do zobaczenia na kolejnej Masie Krytycznej, która odbędzie się 30 sierpnia.

 Fotki zebrane
 Film portalu eGrudziadz

z rowerowym pozdrowieniem
Piotruss