Wisła - ostatnia taka rzeka Europy

Wisła - ostatnia taka rzeka Europy
 
        Już 29 sierpnia 2008 r. na promenadzie spacerowej przy Al. 23 Stycznia (tzw. planty) zaprezentowana będzie wystawa plenerowa ?Wisła ? ostatnia taka rzeka Europy?.
        Wystawa odwiedzi dziewięć miast położonych nad Wisłą oraz Bielsko-Białą. Jesienią pokazana będzie w Sejmie RP, Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz podczas światowej konferencji klimatycznej ONZ w Poznaniu.
        Wystawa składa się z blisko 100 zdjęć i przedstawia piękno rzeki Wisły i jej otoczenia. Autorami zdjęć są artyści fotograficy: Robert Dejtrowski, Adam Ławnik, Renata i Marek Kosińscy, Michał Stokowski i Grzegorz Szkutnik.
        ?Chcemy za pośrednictwem tych zdjęć pokazać piękno polskiej przyrody, piękno regionów, miejsc nieodkrytych jeszcze turystycznie. A proponowany przez nas sposób ich odkrywania nie pociąga za sobą, jak to często bywa degradacji tych terenów. Turystyka rowerowa jest jedną z najbardziej ekologicznych form aktywnego wypoczynku i obcowania z naturą? - powiedziała Grażyna Staniszewska ? Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz inicjatorka organizowanej wystawy.
        Wystawa jest elementem kampanii promującej budowę Wiślanej Trasy Rowerowej, niezależnej od ruchu zmotoryzowanych, bezpiecznej drogi rowerowej wzdłuż rzeki Wisły. Takie wytyczenie trasy spowoduje bliższy kontakt z rzeką, która dla większości turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości jest zasłonięta wałami i praktycznie niedostępna.
        Wiślana Trasa Rowerowa, jako narodowy produkt turystyczny ma szansę stać się atrakcją na skalę europejską. Wystawa prezentowana będzie w dziewięciu miastach położonych nad Wisłą oraz w Bielsku-Białej. Jesienią pokazana będzie w Sejmie RP, Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz podczas światowej konferencji klimatycznej ONZ w Poznaniu. Planowane jest również wydanie we współpracy z UNDP (program ONZ) albumu o takim samym tytule w 3 językach, który promowałby Wisłę i Wiślaną Trasę Rowerową za granicą.
        W krajach Europy Zachodniej nie ma równie dzikiej i wspaniałej rzeki - z piaszczystymi wyspami, okolonej zielonym szalem lasów łęgowych, z rosnącymi w jej dolinie podmokłymi łąkami, soczystymi pastwiskami, z całym bogactwem świata roślin i zwierząt. Zanim jeszcze nad rzeką wzniosły się obronne grody, wyrosły miasta i wsie, pojawiły się pola uprawne, w przestrzeni królowały ptaki, a w wodzie ryby. Do dziś Wisła wraz ze swoją doliną od źródeł po ujście stanowi miejsce gniazdowania aż 76 % występujących w Polsce gatunków lęgowych ptaków. Dla wielu z nich, jest już dziś niestety jedną z ostatnich ostoi.
        Wisła jest naszym wielkim skarbem. Tak jak łączy góry z morzem, tak samo powinna łączyć ludzi w podejmowaniu działań na rzecz zachowania przyrodniczego i kulturowego bogactwa, które ze sobą niesie.
Na prezentację wystawy w Grudziądzu wybrano promenadę spacerową przy Al. 23 Stycznia (tzw. planty) w bezpośrednim sąsiedztwie ekspozycji organizowanej przy okazji organizacji XX Jubileuszowego Zjazdu Kawalerzystów II RP.
        Warto dodać, że patronat nad wystawą przyjęli m. in. Minister Środowiska ? prof. Maciej Nowicki, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ? Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Krakowa ? Jacek Majchrowski, Prezydent Gdańska ? Paweł Adamowicz, Prezydent Bydgoszczy ? Konstanty Dombrowicz, Prezydent Torunia ? Michał Zalewski oraz Prezydent Grudziądza - Robert Malinowski.
 
Organizatorzy wystawy:
        Poseł do Parlamentu Europejskiego Grażyna Staniszewska, Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów
w Bielsku-Białej, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
 
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki