Turystyka rowerowa, czy może jeszcze kolarska?

Turystyka rowerowa, czy może jeszcze kolarska?

        Istnieje podobno turystyka w kosmosie. Kosmonautami nazywamy wszystkich członków statku kosmicznego. Tych, co zawodowo uprawiają loty kosmiczne i tych, co latają dla przyjemności, płacąc za tę usługę turystyczną. 
        Kolarstwo dotyczyło na początku wszystkich ludzi jeżdżących na rowerach. Obecnie coraz częściej odnosi się tylko do ludzi uprawiających sporty wyczynowe, może też i ekstremalne. Coraz rzadziej kolarstwo dotyczy turystyki. Czyli coraz częściej kolarz to ten, co uprawia jazdę na rowerze, jako sport wyczynowy.

        Pierwsi rowerzyści jeździli na welocypedach, bicyklach, ?jak i również na kołowcach, dwukołowcach.
Słowo kolarz ( wcześniej kołownik ) wywodzi się od słowa koło. Brzmi to zdecydowanie po polsku. Na przełomie wieków XIX/XX na terenach polskich powstawały Towarzystwa Cyklistów. Były to czasy zaborów. Ale walczący o polskość członkowie różnych gniazd ?Sokoła? tworzyli grupy o nazwach brzmiących w języku ojczystym. Między innymi w Bydgoszczy, Poznaniu, Inowrocławiu, Gnieźnie istniały Stowarzyszenia Kołowników. Powstawały również Kluby Kołowników poza Towarzystwami Gimnastycznymi ?Sokół?. Kolarze (wówczas na kołowcach) rywalizowali sportowo miedzy sobą, jak i również organizowali rajdy o charakterze turystycznym.

        W okresie tworzenia wolnej Polski (po zaborach) nie było różnicy między kolarzem uprawiającym sport a kolarzem jeżdżącym z innych powodów (turystyki masowej nie było). Większość z nich należała do jednego wspólnego klubu - m.in. do Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów (WTC to najstarsza polska organizacja rowerowa ? założona w 1886 r.). WTC od początku swojego istnienia wybiegało poza ramy kolarstwa sportowego. Organizacja ta przetrwała czasy międzywojenne i czasy powojenne. Dopiero WTC uległo reorganizacji w 1951 r. i wcielone do struktur PTTK. To były trudne lata, bo brakowało środków na finansowanie samodzielnej działalności (wówczas raczej nie mogło być organizacji niezależnych od partii komunistycznej). Ale działacze WTC byli bardzo zdeterminowani i w ramach powstałego PTTK stworzyli Kolarstwo Turystyczne. Powstające kluby w miejskich oddziałach PTTK - rejestrując się - nazywały się klubami turystyki kolarskiej (KTK). Najstarszym z nich jest Łódzki Klub Turystyki Kolarzy założony w 1956 r. Głównym zadaniem klubu jest popularyzowanie i rozwój turystki kolarskiej (rowerowej) na swoim terenie. Aktywni członkowie tych kół zdobywają Kolarskie Odznaki Turystyczne (KOT). Powstawały kluby rowerowe w różnych środowiskach (zakładowe, studenckie, wojskowe, harcerskie, wiejskie,?), ale większość z nich starały się rejestrować organizacyjnie w PTTK. Oprócz PTTK turystką kolarską zajmowały się inne organizacje. Są to Ludowe Zespoły Sportowe, Polski Związek Kolarski, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz w pewnym stopniu tworzone samodzielnie (ale we współpracy z PTTK) organizacje młodzieżowe ? przede wszystkim Związek Harcerstwa Polskiego i Zrzeszenie Studentów Polskich.

        Słowo rower pochodzi od angielskiej marki bicyklów ROVER. Język jakim się porozumiewamy jest żywy. Na początku ?rowerowe? były części: szprycha rowerowa, koło rowerowe, opona rowerowa, ?. Potem były już wycieczki rowerowe i kluby rowerowe. Człowiek jadący na rowerze to rowerzysta (lub rowerzystka). Nie ma chyba jeszcze w słownikach wyrazu rowerystyka, ale na pewno już niedługo będzie. Pamiętam czasy, gdy nie było w słownikach ?robotyzacji?, a roboty (manipulatory) już istniały.

        Myślę, że obecnie uprawiam turystykę rowerową. Klub, do którego należę to Klub Turystyki Kolarskiej ?KALINKA? w Grudziądzu, istniejący od 30 lat. Prawdopodobnie pełna nazwa naszego klubu wprowadza w błąd niezorientowanych, ale tak naprawdę my tworzymy rodzinę rowerową o charakterze turystycznym (a nie sportowym). Wycieczki rowerowe organizowane przez nas mają dwa zasadnicze cele: poznawczy i wypoczynkowy (ale w sposób aktywny).Bardzo często bierzemy udział w rajdach i zlotach rowerowych organizowanych w różnych częściach Polski. Jako klub ?Kalinka? współuczestniczymy również w niektórych rajdach międzynarodowych organizowanych na terenie Europy.