Rowerem po okolicach Grudziądza - część 2

Rowerem po okolicach Grudziądza - część 2

        Kontynuujemy prezentowanie przykładowych tras rowerowych po okolicach Grudziądza. Dziś równie malownicza trasa, z kilkoma "premiami górskimi", zabytkowymi dworkami szlacheckimi, pięknymi panoramami i... potem na plecach. Ze względu na podjazdy, trasa może być uciążliwa, dlatego przedstawiamy ją w 2 opcjach: pierwsza dla zaawansowanych, druga to trasa skrócona.
 
TRASA (ok. 34 - 40 km):
GRUDZIĄDZ - NOWA WIEŚ - PARSKI -ZAKURZEWO - MOKRE - BIAŁOCHOWO -KŁÓDKA - GRUDZIĄDZ
 
0,000 km START
Skrzyżowanie ulic: Legionów, Karabinierów, Paderewskiego i Poniatowskiego. Jedziemy w kierunku Nowej Wsi ulicą Poniatowskiego.
0,650 km
Po lewej mijamy cmentarz katolicki, założony w 1935 roku, należący do parafii NS Pana Jezusa w Tarpnie. Obecnie pochówki odbywają się wyłącznie do istniejących grobów. Wśród zmarłych pochowanych tutaj spoczywają m.in. kupiecka rodzina Bonów -znanych działaczy narodowych, Antoni Kruszelnicki - ppłk WP i urzędnik miejski oraz Paweł Osiński - nauczyciel i działacz śpiewaczy
1,400 km
Skrzyżowanie ulic: Kościuszki i Grudziądzkiej - skręcamy w prawo.
2,210km
Po lewej stronie mijamy dworek w Nowej Wsi. Dom w stylu dworku szlacheckiego z XIX wieku. Pierwotnie w stylu neobarokowym, o czym świadczą gzymsiki i przedproże, silnie zmieniony w latach 50-tych XX wieku.
2,810 km
Skrzyżowanie - skręcamy w lewo, w szutrową drogę do Parsk
(Opcja krótsza -jedziemy prosto w dół, aż do skrzyżowania Parski -Swierkocin; kontynuujemy wycieczkę od 6,450 kilometra trasy głównej)

3,200 km
Po lewej stronie mijamy lokalne centrum kontroli ruchu lotniczego - jeden z 17 radarów nawigacyjnych typu VOR. Nad nami przebiega największy w Polsce korytarz powietrzny.
4,030 km
Z prawej strony mijamy schron małego fortu piechoty, towarzyszący fortowi Parski, zbudowany w 1900 roku jako północne umocnienie zewnętrznego pasa obrony Twierdzy Grudziądz. Fort jest zamknięty, ale jest bardzo dobrze zachowany Strop żelbetowy ma grubość 1,75 m. Ściany zewnętrzne udekorowane boniowaniem, nad drzwiami i oknami w formie wachlarza. Za fortem zjeżdżamy w dół piaszczystą drogą.

4,680 km
Skrzyżowanie dróg leśnych. Punkt widokowy na dolinę Osy oraz na Góry Łosiowe. Skręcamy w lewo.
4,950 km
Parski - wieś założona przez osadników holenderskich w 1618 roku. Niestety, do dziś przetrwała tylko jedna chałupa menonicka, drewniana, obłożona gliną, położona na skraju wsi, na stromym brzegu Wisły. We wsi skręcamy w prawo, w drogę asfaltową.
6,450 km (3,860 km)
Skrzyżowanie dróg do Świerkocina i Nowej Wsi. Skręcamy w lewo.
6,610 km (4,020 km)
Oczyszczalnia ścieków dla Grudziądza i okolicznych gmin. Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna została uruchomiona w 2002 roku. Maksymalna wydajność to 26 tyś. m3 w ciągu doby. Oczyszczalnia produkuje na własne potrzeby prąd i ciepło, uzyskane w trakcie procesu fermentacji osadów. Wracamy do drogi głównej i skręcamy w lewo na Swierkocin.

8,330 km (5,740 km)
Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą krajową nr 55 Grudziądz - Kwidzyn w Świerkocinie. Skręcamy w lewo w drogę główną. Do dyspozycji mniej wprawionych rowerzystów po prawej stronie jest pobocze z kamienia drogowego.
9,140 km (6,550 km)
Most na rzece Osie. Rzeka ma długość 96,2 km i wypływa z jeziora o tej samej nazwie, położonego na północ od Iławy. Osa uchodzi do Wisły w Zakurzewie, jednak wcześniej we wsi Kłódka - oddaje część swych wód do kanału Trynka.
9,680 km (7,090 km)
Dojeżdżamy do wsi Mokre - skrzyżowanie drogi krajowej nr 55 z drogami do Zakurzewa i Lisich Kątów. Po lewej stronie przy skrzyżowaniu stoi pomnik. Skręcamy w lewo, w kierunku Zakurzewa.
9,930 km (7,340 km)
Skręcamy w prawo w wiejską uliczkę, aby dojechać do kościoła.
10,380 km (7,790 km)
Poewangelicki kościół neogotycki z 1897 roku, obecnie pw. Bożego Miłosierdzia. W latach powojennych kościół był zamieniony na magazyn, wtedy też uległ dewastacji. Od 1990 roku jest filią kościoła parafialnego w Mokrem. Wracamy do drogi głównej i skręcamy w prawo.
12,120 km (9,530 km)
Po lewej cmentarz poewangelicki, obecnie nieczynny. Zachowały się nieliczne nagrobki z napisami w języku niemieckim oraz bielona kaplica cmentarna.

12,500 km (9,910 km)
Dwór z początku XIX wieku w stylu klasycystycznym, dziewięcioosiowy Fronton zdobiony pilastrami korynckimi. Przedproże pokryte zadaszeniem drewnianym, z późniejszego okresu, bogato zdobione elementami w stylu ludowym. Dach dawniej kryty dachówką, obecnie eternitem. Budynek piękny, ale bardzo zaniedbany.

13,500 km (10,910 km)
Skrzyżowanie dróg do Zakurzewa i Wielkiego Wefcza. Pośrodku kapliczka z figurką Matki Boskiej. Skręcamy w lewo.
15,410 km (12,820 km)
Wieś Zakurzewo. Znajdujemy się u podnóża Gór Łosiowych. Droga skręca ostrym łukiem w prawo.
15,500 km (12,910 km)
Skręcamy w lewo w piaszczystą, drogę, aby zdobyć Góry Łosiowe. Trudy przemierzania pierwszego odcinka zostaną wynagrodzone przepięknym widokiem na dolinę Wisły i Kotlinę Grudziądzką.
Łosiowe Góry wznoszą się na wysokość 88 m n.p.m. Góry są kępą wysoczyznową, która powstała w czasie ustępowania ostatniego zlodowacenia, ok. 12 tyś. lat temu. Kępa jest niemal cała zalesiona. Przy dobrej przezroczystości powietrza widać stąd nie tylko Grudziądz czy Nowe, ale także Kwidzyn. Wracamy do drogi asfaltowej, aby kontynuować naszą podróż. Rozpoczyna się dość stromy podjazd.
16,260 km (13,670 km)
Skrzyżowanie dróg do Mokrego i do wysypiska śmieci, skręcamy w prawo.
17,320 km (14,730 km)
Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg do Mokrego i Wielkiego Wełcza. Po lewej stronie na pagórku znajduje się stary, drewniany krzyż. Jedziemy prosto.

21,250 km (18,660 km)
Skręcamy w prawo w szutrową drogę do kościoła parafialnego w Mokrem. Kościół ten, wybudowany na początku XIV wieku w stylu gotyckim, nosi wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Bogaty w zabytki wyposażenia sakralnego, m.in. granitową kropielnicę z przełomu XIII i XIV wieku, barokowy ołtarz z 1641 roku, obraz św. Jana Chrzciciela i płaskorzeźba Aarona. Warto też zwrócić uwagę na gotycką figurę św. Anny trzymającą Marię na kolanach oraz piękną ambonę z poł. XVII w.
Kościół od XVIII wieku jest miejscem kultu Matki Boskiej Mokrzańskiej, która znajduje się w głównym ołtarzu. Corocznie w czasie odpustu do partonki kościoła przybywa rzesza pielgrzymów, również pielgrzymów pieszych z Grudziądza.
Warto poprosić tutejszego proboszcza, ks. prał. Józefa Sołobodowskiego, o otwarcie muzeum, które mieści się w dawnej organistówce. Jest to filia Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie i przedstawia dość bogate zbiory naczyń liturgicznych, mszałów, ornatów i rzeźb.

21,900 km (19,310 km)
Ponownie dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą krajową nr 55. Po lewej stronie widzimy pomnik ku czci pomordowanych mieszkańców Mokrego, Białochowa i okolicznych miejscowości. Jedziemy prosto, do Białochowa.
(Opcja krótsza - skręcamy w prawo, w kierunku Grudziądza. Na 20,510 km trasy skrzyżowanie dróg do Lisich Kątów i Zaku-rzewa, skręcamy w lewo. Po przejechaniu 2,400 km po lewej stronie widzimy budynek Aeroklubu Grudziądzkiego. Dalej jak w trasie głównej od 28,270 km).
23,720 km
Białochowo - po prawej stronie mijamy klasycystyczny pałac majora wojsk pruskich Klinggrafa z l poł. XIX wieku. W pałacu gościli m.in. król pruski z małżonką oraz napoleoński generał Rouyer. Obecnie w pałacu mieści się dom dziecka.

24,350 km
Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo ku miejscowości Kłódka. Droga nieco uciążliwa, brukowana. Polecamy jechać piaszczystym poboczem.
24,530 km
Punkt widokowy na Grudziądz. W oddali widać grudziądzkie osiedla: Strzemięcin i Rządz.

27,430 km
Skrzyżowanie z drogą do Lisich Kątów. Miłośnikom lotnictwa polecamy skręcić w prawo.
28,270 km (22,910 km)
Po prawej stronie mijamy budynku Aeroklubu Grudziądzkiego. Za głównym budynkiem, asfaltową drogą, dojeżdżamy do płyty lotniska. W słoneczne dni można tu podziwiać liczne szybowce, których właściciele, ze względu na wybitnie sprzyjające warunki, przyjeżdżają tu z Trójmiasta, Iławy a nawet z okolic Warszawy. Powracamy do drogi na Kłódkę.

29,500 km (24,140 km)
Ponownie jesteśmy na skrzyżowaniu dróg Białochowo - Kłódka - Lisie Kąty; skręcamy wprawo.
30,670 km (25,310 km)
Przejeżdżamy przez wiadukt kolejowy nad linia relacji Malbork - Grudziądz.
31,470 km (26,110 km)
Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą krajową na 16, łączącą Grudziądz z Augustowem. Skręcamy w prawo w drogę główną.
31,720 km (26,360 km)
Drugi raz w trakcie wycieczki przejeżdżamy przez most na rzece Osie.

32,920 km (27,560 km)
Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i wjeżdżamy na ścieżkę rowerową, biegnącą wzdłuż ul. Paderewskiego.
35,430 km (30,070 km)
Zjeżdżamy ze ścieżki rowerowej w lewo, w ul. Lipową.
36,530 km (31,170 km)
Skręcamy w prawo w Aleję Trynkową, ciągnącą się wzdłuż malowniczego kanału Trynka. Kanał zbudowany w 1552 roku miał za zadanie dostarczać wodę pitną z rzeki Osy do Grudziądza. Obecnie ciek jest silnie zanieczyszczony substancjami pochodzenia rolniczego.
38,040 km (32,680 km)
Skręcamy w lewo na mostek przez Trynkę. Za mostkiem w prawo, ścieżką wzdłuż kanału.
39,000 km (33,640 km)
Zbliżyliśmy się do ul. Paderewskiego, jednak mijamy po prawej mostek przez Trynkę i jedziemy alejką z kostki polbrukowej ku ul. Karabinierów.
39,400 km (34,040 km)
Ulica Karabinierów. Koniec wycieczki.
 
        Za dwa tygodnie zaprezentujemy Państwu bardzo ciekawą trasę: Grudziądz - WIk. Lu-bień - Mątawy - Nowe - WIk. Komórsk - WIk. Lubień-Grudziądz.
Niniejszy przewodnik rowerowy stanowi część powstającej właśnie mapy turystycznej okolic Grudziądza w skali 1:75 000
 
(mc.ms)