Spotkanie Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz z Prezydentem Maciejem Glamowskim

Spotkanie Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz

z nowym Prezydentem Grudziądza Maciejem Glamowskim

 

            Dnia 18 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz z Prezydentem Grudziądza Maciejem Glamowskim

O spotkanie poprosiliśmy Pana Prezydenta na początku stycznia. Jako organizacja od lat czynnie angażująca się w rozwój rowerowej infrastruktury naszego miasta, chcieliśmy upewnić się, że nasza dotychczasowa praca nie pójdzie na marne, a wypracowany dotąd kierunek nie zostanie zaburzony.

W spotkaniu udział wzięli:

Smile Prezydent Grudziądza - Maciej Glamowski
Smile Wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu - Jarosław Murgała
Smile Wiceprezes Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz - Maciej Rozmarynowicz
Smile Prezes Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz - Tomasz Kędzior

Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze wzajemnego zrozumienia. Rozmawialiśmy dość ogólnie o poczynionych do tej pory postępach oraz potrzebach na przyszłość. Poruszyliśmy kilka typowych problemów związanych z ruchem rowerowym w mieście, które warto by w przyszłości rozwiązać. Przypomnieliśmy też krótką historię współpracy naszego Stowarzyszenia z Zarządem Dróg, która miała znaczący wpływ na poczynione w ostatnich latach postępy.

Odnieśliśmy wrażenie, że nowy Prezydent Grudziądza jest pozytywnie ustosunkowany do rozwoju infrastruktury rowerowej oraz naszego w tym udziału. 

Na spotkaniu chcieliśmy zaproponować utworzenie funkcji oficera rowerowego, ale Prezydent mile nas zaskoczył i zrobił to pierwszy. Powołany niebawem oficer rowerowy będzie pełnił funkcję doradczą, oraz łącznika władz miasta ze społecznością rowerową. 

A na koniec spotkania zwyczajowa, pamiątkowa fotka, którą pozwoliłem sobie wpleść do tej krótkiej relacjiLaughing

Serdecznie dziękujemy za sympatyczne spotkanie, które mamy nadzieję zaowocuje kolejnymi postępami w tworzeniu przyjaznej rowerzystom infrastruktury w Grudziądzu.

 

z rowerowym pozdrowieniem
Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz 

 


Dodaj komentarz na Forum ( już dodano 8 ).
Opublikowano: 2019/02/20 17:48 przez iceman150 #31688
iceman150 Avatar
Dzięki za informację. Mam nadzieję że osoba oficera będzie miała realny wpływ na inwestycje.
Opublikowano: 2019/02/20 12:44 przez piowini #31687
piowini Avatar
Zgadzam się całkowicie z poprzednikiem! Trudno o większą konsekwencję w działaniu od tej, przejawianej przez Tomka.
Opublikowano: 2019/02/19 21:37 przez Davis #31680
Davis Avatar
W kwestii powołania oficera rowerowego, zważywszy na jego funkcję głównie doradczą oraz łącznika środowiska rowerowego z Ratuszem, Pan Prezydent już na spotkaniu zaproponował, że oczywistą kandydaturą na to stanowisko wydaje się Tomek i tym samym temat personalny został zakończony.
Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że bardziej kompetentnej osoby byśmy nie znaleźli :)