Odpowiedź na Pismo nr ZDM/01/18/03/2012

Światełko w tunelu (o:
 

            Jest odpowiedź na moje pismo z dnia 18 marca i nie ukrywam, że brzmi ona całkiem optymistycznie.  Jeśli wszystko ruszy tak, jak można by wnioskować z załączonej poniżej odpowiedzi, to jest szansa na przełom. Czy tak się stanie - zobaczymy, tymczasem mogę obiecać, że będę relacjonował wszystko, co się w temacie grudziądzkich ścieżek dziać będzie.
 
Dziękując Panu Dyrektorowi za pozytywną odpowiedź, czekam na następną, w sprawie WTR.
 
Poniżej publikuję odpowiedź na: List otwarty do Dyrekcji Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu z dnia 18 marca 2012r.
 
Dzień dobry.
 
Powołując się na naszą rozmowę z dnia 06 października 2012 r. pragnę Pana zapewnić, że ustalenia podjęte na naszym spotkaniu są obowiazujące. Dla rozpoczęcia społecznych konsultacji, mających na celu wyeliminowanie niedogodności dla rowerzystów, które wystepują na istniejących już ścieżkach rowerowych i wypracowania wzorców dla ich uniknięcia podczas realizacji przyszłych inwestycji w infrastrukturę rowerową, proponuję zaplanować jeden dzień w kwartale do spotkań w naszej siedzibie. Ze wzgledu na skromną bazę lokalową proszę, by delegacja reprezentująca grudziądzkich rowerzystów składała się maksymalnie z trzech osób.Nasi pracownicy z Działu Inwestycji i Inżynierii Ruchu będą do Państwa dyspozycji w określonym przez Was dniu i czasie, w godzinach pracy Zarządu Dróg Miejskich. Informuje jednocześnie, że wydałem polecenie dokonania kompleksowej kontroli oznakowania drogowego ścieżek rowerowych. Zaplanowaliśmy również odnowienie oznakowania poziomego na wszystkich traktach rowerowych, gdzie zakończył się juz okres gwarancyjny. Dla ułatwienia parkowania rowerów w najbardziej uczęszczanych przez rowerzystów miejscach, Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył z tegorocznego budżetu środki finansowe na zakup dziesięciu dwustanowiskowych stojaków rowerowych typu DUO. Stojaki te umożliwiają zablokowanie przy nich zarówno koła jak i ramy pojazdu. Takie rozwiązanie uniemożliwi kradzież pojazdu z pozostawieniem na miejscu zdarzenia zablokowanego w stojaku przedniego koła, jak równiez znacznie utrudni potencjalną dewastację zaparkowanych przy nich jednośladów. Aktualne jest również moje zapewnienie o umieszczeniu na oficjalnej stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich linku do Grudziądzkiej Strony Rowerowej.Przedmiotowy link zostanie zamieszczony na naszej stronie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. Oczekuję na propozycje terminów cyklicznych spotkań, wyrażając jednocześnie zgodę na publikację powyższych treści na łamach Grudziądzkiej Strony Rowerowej.
 
Z poważaniem
 
Jarosław Murgała