Wiślana Trasa Spacerowa

Wiślana Trasa Spacerowa (Rowerowa)
-oświadczenie-


W związku z pojawiającymi się głosami oburzenia na naszą krytykę w sprawie grudziądzkiego odcinka WTR, przedstawiamy nasze stanowisko w temacie:

Przede wszystkim nieprawdziwe są słowa Prezydenta Malinowskiego, że krytykujemy wszystko, bo tak samo jak wielu Grudziądzan cieszymy się, że powstał ten całkiem ładny, widokowo atrakcyjny trakt spacerowy, a czasem nawet rowerowy.

Mamy prawo oceniać realizację tego projektu z punktu widzenia rowerzysty choćby dlatego, że fundusze wydane na tę inwestycję pozyskane i przeznaczone były jednoznacznie na turystykę rowerową.

Najważniejsze zarzuty to:

 Miała powstać droga dla rowerów z możliwością korzystania przez pieszych, jest chodnik dla pieszych, z warunkową możliwością korzystania przez rowerzystów.

 Całkowite podporządkowanie ruchu rowerowego ruchowi pieszemu na większości odcinków. Rowerzysta może korzystać z drogi pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym.

 Zastosowanie śliskiej nawierzchni z kostki betonowej pomimo zawartego z rowerzystami porozumienia o zamianie kostki na masę bitumiczną (kłamstwo dla czasowego zbycia rowerzystów zabiegających o poprawę jakości inwestycji).

 

z rowerowym pozdrowieniem

Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz